Skip Navigation LinksRoot > Šport > Futbal > Dorastenci, starší žiaci, B mužstvo    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
23.12.2019

separovaný odpad:
- plasty, kovy:17.12.2019
- papier:18.12.2019
12.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná a.s.
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh VZN č. 9-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam – zber separovaného odpadu – kovy
05.12.2019 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 27.11.2019
04.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Voľby NRSR 2020, zverejnenie adresy, delegovanie členov
04.12.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena anáhradníka do OVK
04.12.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Vzor delegovanie členov do OVK
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Uznesenie OZ - 11 / 2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
Uznesenia OZ
časť:
Uznesenie OZ - 11 / 2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plán kontrol na obdobie január – jún 2020
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
VZN 08/2019, 09/2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 09/2019 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany
28.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 08/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
27.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie – riaditeľ MŠ – II. kolo
26.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
25.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
25.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - ZS Distribúcia - SA Holíč Morava
25.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kopčany
22.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výdaj nálepiek na popolnice - 2020
22.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výzva ZSE - orez stromov
21.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva
20.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Adventné tvoreníčko 2019
20.11.2019 pridané
na stránke:
Vzory tlačív
časť:
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
Dorastenci, starší žiaci, B. mužstvo

Popri mužstve dospelých bolo po oslobodení r. 1945 utvorené i mužstvo dorastencov. Podľa výkonnosti bolo zaradené do II. triedy, iba v období, keď mužstvo dospelých vypadlo do III. triedy, súčasne do nižšej triedy prešli i dorastenci. Po dorasteneckom mužstvo bolo vytvorené i mužstvo „B“, ktoré malo byť akousi rezervou v prípade nedostatku hráčov v „A“ mužstve. Hrávalo však väčšinou iba priateľské zápasy. Najviac sa o to pričinil Miroslav Tančin (podnikateľ), ktorý bol i hráčom a mužstvo vystrojil novým výstrojom.

Lepšie sa však darilo dorastencom a starším žiakom. Napr. v r. 1965 – 1966 sa dorastenci umiestnili v II. triede na konečnom 3. mieste za Jablonicou a Čárami a v rokoch 1972-1973 im v tabuľke dokonca patrila 1. priečka. Neskôr zostúpili spolu s „A“ mužstvom do III. triedy. V tomto období hrávali: Rampáček Milan, Pálka Eduard, Petrák Jaroslav, Vašícek Rudolf, Štros Ivan, Grungling Peter, Kovárk Oto, Pollák Jaroslav, Sedláček Miroslav, Sprušanský Jozef, Mandík Jozef, Hanzalík Milan, Chenka Peter, Pavlica Peter, Popelár Miroslav, Hájek Anton, Dubecký Peter. V ročníku 1976 – 1977 spolu s „A“ mužstvom postúpili i dorastenci do II. triedy okresného preboru. V ročníku jar 1978 skončili na druhom mieste za Závodom.

V ďalších rokoch bola forma dorastencov dosť labilná, postupne klesli až na 11. miesto (jeseň 1982). Husársky kúsok však dosiahli naši dorastenci v súťažnom ročníku 1989 – 1990. V tabuľke skončili na 1. mieste, keď zo 16 zápasov vyhrali 13, raz hrali nerozhodne, 3 razy utrpeli prehru, súperom nastrieľali 48 gólov a iba 7 dostali. V ročníku 1994-1995 v Majstrovstve okresu obsadili 5. miesto, no v r. 1995 – 196 skončili na predposlednom 15. mieste – zachránili sa na účet Bučian, ktoré odstúpili zo súťaže. V tomto období hrávali: Juraj Chanečka, Radim Veselý, Juraj Rampáček, Martin Kotvan, Karol Zima, Martin Zima, Milan Hlupik Roman Šimek, Martin Pochylý, Peter Kučera, Milan Pollák, Aleš Janečka, Peter Daniel, Roman Vach, Rudolf Vach, Tomáš Hanzalík, Štefan Negrean, Ladislav Kollár, Lubomír Baláž, Hollý Peter.

V ročníku 1998 – 1999 v V. lige dorastenci skončili na 6. mieste zo šestnástich mužstiev. V roku 2000 skončili na 11. mieste, v roku 2001 obsadili 4. miesto.

V sedemdesiatych rokoch bolo utvorené i mužstvo v kategórii starší žiaci. Chlapci, v súťaži do ktorej boli zaradení, hrali veľmi snaživo a v súťažnom ročníku 1973-1974 v okresnom prebore skončili na 1. mieste. Vo všetkých štrnástich zápasoch zvíťazili, dosiahli impozantné skóre 72:5 a plný bodový zisk 28 bodov! Dobre si viedli i v ďalších sezónach. V r. 1976-1977 v majstrovstve okresu skončili na 4. mieste, avšak už o rok neskôr skončili až na predposlednom deviatom mieste. V III. triede „A“ v roku 1989-1990 zvíťazili, avšak a dva roky opäť skončili na predposlednom 12. mieste so ziskom 13 bodov z 24 zápasov. Rovnaké umiestnenie dosiahli i v roku 1992-1993, keď skončili na predposlednom 12. mieste so ziskom 13 bodov z 24 zápasov. Rovnaké umiestnenie dosiahli i v roku 1992-1993, keď skončili na predposlednom mieste. Zlepšenie nastalo v ročníku 1995-1996 – hrali II. B triedu a skončili na 6. mieste (9 mužstiev). Vydaril sa im ročník 1996-1997 keď v II. B triede skončili na 1. mieste, avšak v majstrovstve okresu 1997-1998 skončili na 9. mieste a o rok neskôr dokonca až na 10. mieste. Vo veľmi slabých výkonoch naši starší žiaci pokračovali i v sezóne 1999-2000, keď skončili na predposlednom 13. mieste. O nič lepšie si neviedli ani v roku 2000-2001 keď skončili na 12. mieste pred staršími žiakmi z Borského Mikuláša a Popudinských Močidlan.

V ročníku 2001-2002 boli na jeseň najslabším mužstvom z pomedzi mužstiev: Senica B, Moravský Ján, Kúty, Jablonica, Prietrž, Čáry, Popudinské Močidlany, Čáčov, Radimov, Sekule a Oreské. Porazili iba žiakov z oreského tesne 2:1, ostatní súperi našich žiakov doslova deklasovali, často i v domácom prostredí. Strelili 8 gólov, a obdržali až 65 gólov. Trénermi boli Kovárik Oto a Karas Jaroslav.

Dňa 22. VII. 2001 sa uskutočnil na ihrisku v Kopčanoch pohárový turnaj dorastenecký mužstiev za účasti dorastencov z Mikulčíc, Petrovej Vsi a Mokrého Hája. (Kopčany – Mikulčice 1:0, Petrova Ves – Mokrý Háj 2:1, Kopčany – Petrova Ves 3:2). Víťazom sa stali dorastenci Kopčian.

Poriadanie pohárových turnajov bolo pre nás dôležité, hoci sa ich poriadanie po oslobodení nedokumentovalo. Prerušenie pohárových turnajov znamenalo pre naše mužstvo viac menej nevýhodu, pretože chýbalo meranie síl s inými mužstvami, s ktorými sa nehrali majstrovské zápasy. Dobrou prípravou na jarné majstrovské zápasy boli zimné futbalové turnaje – najmä v Skalici, na škvarovom ihrisku.

Použité materiály:
Kolektív autorov: 75 rokov futbalu v Kopčanoch, vydal NESTOR print Kopčany, 2003