Skip Navigation LinksRoot > Kontakt    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 17. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.04.2019
- papier: 25.04.2019
Kontaktné informácie:

Adresa poštová:
Obecný úrad
Kollárova 318
908 48 KOPČANY

Adresa elektronická, fax:
web: http://www.kopcany.sk
e-mail: obec@kopcany.sk
fax: 034 668 1225
mob.: 0908 717 876

Kontakty na obecný úrad:

starosta obce:
Ing. Dubecký Dušan
tel.: 034 660 4010
e-mail: starosta@kopcany.sk

prednosta:
Ing. Ivana Knotková
tel.: 034 668 1128
e-mail: prednosta@kopcany.sk
 
daň z nehnuteľností, poplatky:
Ing. Okániková Erika
tel.: 034 668 1128
e-mail: dane@kopcany.sk

životné prostredie a výstavba:
Ing. Knotková Ivana
tel.: 034 668 1128
e-mail: zivotne@kopcany.sk

evidencia obyvateľstva, podateľňa, matrika:
Iveta Uhrová
tel.: 034 668 1125
e-mail: matrika@kopcany.sk

ekonóm:
Ing. Barbora Búliková
tel.: 034 668 1225
e-mail: ekonom@kopcany.sk

cintorín:
Iveta Holičová
tel.: 
e-mail: cintorin@kopcany.sk