Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Materiál na pripomienkovanie a diskusiu    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019