Skip Navigation LinksRoot > Šport > Futbal > Na konci storočia a tisícročia    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 10.12.2019, tento týždeň
(je 50. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy:17.12.2019
- papier:18.12.2019
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh VZN č. 9-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam – zber separovaného odpadu – kovy
05.12.2019 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 27.11.2019
04.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Voľby NRSR 2020, zverejnenie adresy, delegovanie členov
04.12.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Vzor delegovanie členov do OVK
04.12.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena anáhradníka do OVK
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Uznesenie OZ - 11 / 2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
Uznesenia OZ
časť:
Uznesenie OZ - 11 / 2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plán kontrol na obdobie január – jún 2020
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
VZN 08/2019, 09/2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 09/2019 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany
28.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 08/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
27.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie – riaditeľ MŠ – II. kolo
26.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
25.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
25.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - ZS Distribúcia - SA Holíč Morava
25.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kopčany
22.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výdaj nálepiek na popolnice - 2020
22.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výzva ZSE - orez stromov
21.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva
20.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Adventné tvoreníčko 2019
20.11.2019 pridané
na stránke:
Vzory tlačív
časť:
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
12.11.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Volebné okrsky a volebná miestnosť
11.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022
11.11.2019 pridané
na stránke:
Rozpočet obce
časť:
Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022
Na konci storočia a tisícročia

Po reorganizácii futbalových súťaží v roku 1987 bolo naše mužstvo zaradené do Majstrovstva okresu. Žiaľ po roku vypadlo do II. triedy Západ, kde hrali tieto mužstvá: Borský Jur, Myjava B, Rohožník, Sološnica, Letničie, Petrova Ves, Malé Leváre, Studienka, Plavecký Mikuláš, Závod, Stráže, Unín a Holíč B. V súťažnom roku 1990 – 1991 skončili Kopčany na II. mieste za Rohožníkom a v rámci reorganizácie postúpilo i naše mužstvo do Majstrovstva okresu, kde hralo s týmito mužstvami: Hlboké, Stráže, Čáčov, Moravský Ján, Šajdíkove Humence, Oreské, Popudinské Močidlany, Kúty, Brezová pod Bradlom, Chropov, Dubovce, Mokrý Háj, Veľké Leváre, Smolinské a Rohožník.

V súťažnom roku 1989 – 1990 bol trénerom Ivánek Oto. O rok neskôr hrali Kopčany v Majstrovstve okresu. Prvý zápas 25. marca 1990 sa hral na upravenej škvarovej hracej ploche. Na novom ihrisku bola zasiata tráva a 12. 7. 1992 opäť sa začalo hrávať na novom trávniku. V súťažnom ročníku 1992 – 1993 Kopčany ako víťaz Majstrovstva okresu postúpili do I. B triedy – do krajskej súťaže. Predsedom TJ Družstevník Kopčany bol Dubecký Dušan, trénerom Ivánek Oto, pokladníkom Malík Radovan a masérom bol Pagáč Dušan. Káder hráčov tvorili títo hráči: Uher Peter, Karas Jaroslav, Novák Peter, Vajay Vladimír, Staňka Pavol, Tokoš Milan, Rampáček Pavol, Duchoslav Ladislav, Karas Ladislav, Novák Milan, Váňa Vladimír, Valovič Jozef, Solárik Peter, Vašíček Milan, Blažek Pavol a Ivan Jozef. V priebehu sezóny na jeseň káder mužstvo bol rozšírený o ďalších troch hráčov: Hodáň Stanislav, Kavický Viliam a Novák Oto. Na novom trávniku sa odohral i medzinárodný priateľský zápas TJ Družstevník Kopčany – FC Kitsee (Rakúsko), za hostí hral ich tréner Horný Štefan. V priateľskom zápase zvíťazili Kopčany v pomere 4:1 (2:1), hrali v zostave: Solárik Peter, Kozány Viliam, Valovič V, Novák Peter, Staňka Pavol, Karas Jaroslav, Uher Peter, Váňa Vladimír, Vajay Vladimír, Ivan Jozef, Kozany Ivan, Duchoslav Ladislav, Karas Ladislav. Hlavným sponzorom tohto podujatia bol Valách Jozef.

V roku 1993 bola opäť reorganizácia futbalových súťaží. Vytvorili sa futbalové ligy, ktorých bolo osem. Naše mužstvo bolo zaradené do VI. ligy. V súťažnom ročník 1994-1995 naše mužstvo skončilo na 12. mieste pred Bolerázom, Leopoldovom a Dubovanmi. Zvíťazila Turá Lúka, Nafta Gbely skončila na druhom mieste. V súťaži boli tieto mužstvá: Turá Lúka, Gbely, Horné Orešany, Brestovany, Oreské, Radošovce, Drahovce, Ružindol, Kúty, Moravany, Koválov, Boleráz, Leopoldov a Dubovany. O rok neskôr, v súťažnom ročníku 1995 – 1996, Kopčany spolu s Bolerázom vypadli zo VI. ligy. Nášmu mužstvu sa nedarilo. V ročníku 1996 – 1997 obsadilo až 13. miesto. Spolu s naším mužstvom hrali tieto mužstvá: Čáčov, Brezová pod Bradlom, Veľké Leváre, Šaštín Stráže, Smolinské, Sekule, Studienka, Šajdíkove Humence, Hlboké, Dubovce, Čáry, Prietrž, Letničie, Rohožník a Chropov. V roku 1998 skončilo naše mužstvo na 9. mieste pred Radošovcami, Hlbokým, Jablonicou, Šajdíkovými Humencami a Prietržou. Opäť slabšie výkony naše mužstvo podávalo aj v sezóne 1998 – 1999. Zo štrnástich mužstiev skončilo až na 12. mieste pred Čárami a Jablonicou. Mužstvo trénoval Karas Jaroslav.

Viditeľný vzostup nášho mužstva nastal v súťažnom ročníku 1999 – 2000. V Majstrovstve okresu skončili Kopčany na 5. mieste a dobré umiestnenie dosiahli i na jar v roku 2001, keď skončili na 6. mieste.

V súťažnom ročníku 2001-2002 v Majstrovstvách oblasti, spolu s naším mužstvom hrali tieto mužstvá: Radošovce, Moravský Sv. Ján, Šaštín, Kúty, Brodské, Cerová, Rybky, Smolinské, Koválov, Sobotište, Borský Mikáláš, Letničie, Oreské, Sekule a Hlboké. Po jesennej časti naše mužstvo sa v tabuľke umiestnilo na 9. mieste. Trénerom mužstva je Chanečka Dušan.

V roku 2003 je výbor TJ nasledovný: predseda TJ Rampáček Peter, tajomník TJ Malík Radovan, pokladník TJ Malík Radovan, členovia: Kučera Víteslav, Ružička Dušan, Daniel Ivan, Kotvan Ján, Bitala Jozef, Baláž Štefan, hospodár Karas Jaroslav – tréner žiakov, tréner A mužstva Ivan Jozef, tréner dorastu Rampáček Peter, Daniel Ivan.

Použité materiály:
Kolektív autorov: 75 rokov futbalu v Kopčanoch, vydal NESTOR print Kopčany, 2003