Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > O obci    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 11. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.02.2018
- papier: 28.02.2018
Úradné hodiny obecného úradu:

pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:
7:00 - 13:00
7:00 - 15:30
7:00 - 17:00
7:00 - 13:00
7:00 - 15:30
stránkové dni:
pondelok - piatok

sobášne dni:
streda, sobotaInformácie o obci:

Prvá písomná zmienka:
Počet obyvateľov (k 1.1.2003):
Počet obyvateľov (k 1.1.2012):
Popisné čísla:
Rozloha chotára:

Najnižší bod:
Najvyšší bod:

Zemepisná poloha:

Vybudovaná infraštruktúra:
1392
2540
2563
916
2130 ha

158 m – rieka Morava
230 m - Hraničky

48º47SŠ, 17º7` VD

vodovod, kanalizácia, ČOVSymboly obce (erb, pečať, štandarda, heraldická vlajka):

Erb Pečať Štandarda Heraldická vlajka
Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu: Mgr. Dušan Chanečka

Komisia pre nakladanie s majetkom obce, financie, obchod a služby:
predseda Jaroslav Pelikán
členovia: Jozef Bitala, Ján Kotvan

Komisia pre výstavbu, ŽP, energetiku a dopravu:
predseda: Ing. Pavol Pavlačka
členovia: Ladislav Palkovič, Dušan Ružička a Ing. Štefan Chanečka ako odborník z radov obyvateľstva

Komisia pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport:
predseda: Radovan Malík
členovia: Mgr. Dušan Chanečka, Pavol Šafránek

Komisia verejného poriadku pre prešetrenie sťažností na činnosť starostu obce, hlavného kontrolóra a poslancov obecného zastupiteľstva:
predseda: Jaroslav Pelikán
členovia: Jozef Bitala, Ján Kotvan

Poslanci OZ:


Jozef Bitala
Mgr. Dušan Chanečka
Ján Kotvan
Radovan Malík
Ladislav Palkovič
Ing. Pavol Pavlačka
Jaroslav Pelikán
Dušan Ružička
Pavol Šafránek