Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 51. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 18.12.2018
- papier: 19.12.2018
kategória: Služby, podkategória:
V nasledovných dňoch je možné na zbernom mieste bezplatne odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu:

Pondelok: 07,30 hod. – 11,30 hod.
Streda: 13,00 hod. – 17,00 hod.
Sobota: 08,00 hod. – 12,00 hod.

Kontaktná osoba: Karol Zima 0944546239