Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 33. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.08.2019
- papier: 28.08.2019
kategória: Služby, podkategória:

Mgr. Lucia Pecinová – lektorka vo vysunutej expozícii v Kopčanoch, Záhorské múzeum

Mobil: 0908550291