Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 47. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 20.11.2018
- papier: 21.11.2018
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 15.11.2018
publikované dňa: 14.11.2018
publikované dňa: 14.11.2018
Vážení občania,Dovoľte mi, aby som vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách 2018.Je to pre mňa záväzok do budúcnosti, aby som svojou prácou vašu dôveru nesklamal.Samozrejme  ďakujem všetkým občanom, ktorí svojou účasťou v komunálnych voľbách vyjadrili záujem o dianie v obci. Gratulujem všetkým p...
publikované dňa: 7.11.2018
publikované dňa: 2.11.2018
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 2018 - konečné
publikované dňa: 28.2.2018
Oznamujeme občanom, že služby miestnej knižnice sa pre chorobu neposkytujú a to do odvolania.Za porozumenie ďakujeme.
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.