Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 12. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.03.2019
- papier: 27.03.2019
Počasie
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 18.3.2019
nájdete na tejto stránke: Voľby prezidenta SR 2019
publikované dňa: 8.3.2019
Súbory na stiahnutie:   • Novela zákona č. 39/2017 Z.z. o veterinárnej starostlivosti platná od 1.9.2018   • Žiadosť o registráciu chovu   • Usmernenie - registrácia   • Usmernenie k registrácii farmy s ošípanými   • Registrácia chovu 1 ks OŠ   ...
publikované dňa: 7.3.2019
OZNAM K SEPAROVANÉMU ZBERU PLASTOV VPP servis s.r.o. Holíč žiada občanov pri triedení plastov o nasledovné:  -   Stlačené PET fľaše dávať zvlášť do jedného vreca  -   Ostatné plasty – napr. baliace fólie, mikroténové vrecká, tégliky z jogurtov, obaly z čistiacich prostriedkov dávať do druhého vreca. Potrebné ...
publikované dňa: 28.2.2019
Volebné okrsky a volebná miestnosť
publikované dňa: 25.1.2019
VZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrhNávrh VZNč. 2/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018.
publikované dňa: 14.12.2018
publikované dňa: 28.2.2018
Oznamujeme občanom, že služby miestnej knižnice sa pre chorobu neposkytujú a to do odvolania.Za porozumenie ďakujeme.
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.