Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 12.9.2019
publikované dňa: 3.9.2019
publikované dňa: 23.8.2019
publikované dňa: 22.8.2019
Žiadame občanov, aby do odpadovej nádoby určenej na použitých kuchynský olej a tuk u Obecného úradu nevhadzovali motorový olej a technický benzín.Za 100 % separáciu vopred ďakujeme.
publikované dňa: 25.1.2019
VZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrhNávrh VZNč. 2/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018.
publikované dňa: 14.12.2018