Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 50. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 19.12.2017
- papier: 20.12.2017
Počasie
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 11.12.2017
publikované dňa: 7.12.2017
Vývoz popolníc sa uskutoční v stredu , t. j. 27.12.2017.
publikované dňa: 21.11.2017
publikované dňa: 20.11.2017
ROZPIS vydávania nálepiek na popolnice týždeň   dátum   ulice 47. 20.11.-24.11.2017 Bratislavská, Slnečná, Moravská 48. 27.11.-01.12. 2017 Kollárova, Športová 49. 04.12.-08.1...
publikované dňa: 7.11.2017
Nálepkový systému vývozu komunálneho odpadu od roku 2018Obec Kopčany, ako správca dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady, prechádza, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 04.10.2017, od januára 2018 na nový systém vývozu komunálne odpadu  formou nálepiek. Každá domácnosť ...
publikované dňa: 22.9.2017
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.