Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 49. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.11.2016
- papier: 24.11.2016
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 2.12.2016
publikované dňa: 1.12.2016
publikované dňa: 30.11.2016
publikované dňa: 28.11.2016
publikované dňa: 22.11.2016
publikované dňa: 3.11.2016
Na kontrolu komína máte čas do konca roka, pozor na nové pravidláZvykli ste si po zimnej sezóne vlastnoručne vyčistiť komín v dome? Ešte vlani ste tak mohli robiť, lebo vyhláška ministerstva vnútra od roku 2007 neurčovala, kto ho má kontrolovať či čistiť. Od začiatku tohto roka však platí iný režim. Majitelia domov musia po novo...
publikované dňa: 27.5.2016
OBEC KOPČANYKollárova 318, 908 48 KopčanyV súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa:pozemku registra C-KN p. č. 902/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m² evidované...
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.