Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 18.10.2019
Elektronická adresa na doručovanie  žiadostí o voľbu poštou: obec@kopcany.skviac info na stánke venovanej voľbám: Voľby do NR SR 2020
publikované dňa: 9.10.2019
Oznamujeme Vám, že konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Petrova Ves“ je možné uskutočniť na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, ...
publikované dňa: 25.1.2019
VZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrhNávrh VZNč. 2/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018.
publikované dňa: 14.12.2018