Root > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 14. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 25.03.2015
- papier: 26.03.2015
Počasie
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 24.3.2015
Spoločnosť SPP - distribúcia si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanála na podanie žiadosti o pripojenie.Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripáj...
publikované dňa: 24.3.2015
Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 30.04.2015 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :V čase od 11:00 hod. do 12:00 hod.:BRATISLAVSKÁ č. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156...
publikované dňa: 11.3.2015
V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce/Vášho mesta....
publikované dňa: 4.3.2015
Nižšie môžete nájsť materiál k príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.
publikované dňa: 2.3.2015
Jazdecké a agroturistické centrum  Kopčany- JACKZoznam akcií organizovaných v roku 2015 v areáli historického žrebčína v Kopčanoch 1...
publikované dňa: 2.3.2015
Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany – JACK, Kollárova 315, 908 48 Kopčany     Vás pozýva na    Kedy?  5.7.-11.7.2015         12.7.-18.7.2015          Pobytové s nocĺahom    ...
publikované dňa: 11.2.2015
Verejná súťaž Žrebčín, časť KaštieľNázov obstarávania: Revitalizácia cisárskeho barokového objektu – Žrebčín krídlo B – Kaštieľ.Predmetom zákazky je rekonštrukcia cisárskeho barokového objektu Žrebčín krídlo B Kaštieľ. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Reali...
publikované dňa: 20.1.2015
publikované dňa: 6.6.2012
Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany v spolupráci s Obcou Kopčany pod patronátom VÚC Trnava pozývajú občanov na tradičné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní " O cenu Obce Kopčany", ktoré sas uskutočnia v sobotu 9. júna 2012 so začiatkom o 10.00 hod v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Súčasťou pretekov sú tiež ...
publikované dňa: 16.5.2012
Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...
publikované dňa: 7.5.2012
Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektoodpadu a batérií v stredisku Kopčany. Navrhovateľ: Mária Priehradníková - PREMI viac informácií v priloženom dokumente
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.