Root > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 5. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 28.01.2015
- papier: 29.01.2015
Počasie
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 20.1.2015
publikované dňa: 13.1.2015
Priznanie k dani z nehnuteľností 2015informácia správcu danePriznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať najneskôr do 31.1.2015 na obecný úrad.Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2015 podáva občan:- ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, odkúpenie bytu, darovanie...) nehnuteľnosť v roku 2014,- u ktorého nastala...
publikované dňa: 12.1.2015
Záujemcovia, ktorí chcú prispieť finančné prostriedky rodine Furikovej z ulice Štefánikovo námestie č. 629, Kopčany na obnovu požiarom poškodeného rodinného domu môžu prispievať na osobné číslo účtu rod. Furikovej : 2616376160/1100.
publikované dňa: 8.1.2015
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:- Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem ...
publikované dňa: 6.6.2012
Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany v spolupráci s Obcou Kopčany pod patronátom VÚC Trnava pozývajú občanov na tradičné jazdecké preteky v parkúrovom skákaní " O cenu Obce Kopčany", ktoré sas uskutočnia v sobotu 9. júna 2012 so začiatkom o 10.00 hod v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Súčasťou pretekov sú tiež ...
publikované dňa: 16.5.2012
Obvodný pozemkový úrad v Senici ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona ...
publikované dňa: 7.5.2012
Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektoodpadu a batérií v stredisku Kopčany. Navrhovateľ: Mária Priehradníková - PREMI viac informácií v priloženom dokumente
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.