Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 33. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.08.2019
- papier: 28.08.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 16.8.2019
Starosta obce Kopčany16.08.2019P O Z V Á N K A      Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa rokovacieho poriadku časť IV ods. 4    z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnídňa 21.08.2019, t. j. v stred...
publikované dňa: 13.8.2019
V termíne od 8,00 hod. dňa 19. 08. 2019 do 8,00 hod. dňa 24.08.2019 nepretržite bude úplná uzávierka úseku Holíč – Kopčany v mieste úrovňového železničného priecestia so železničnou traťou Kúty -Skalica z dôvodu komplexnej rekonštrukcie železničného priecestia v žkm 67,060.Obchádzková trasa:Smer od Holíča: z cesty I/2, ul. Brati...
publikované dňa: 31.7.2019
Aj naša obec sa stala jedným z predajných miest tzv. „wander card“ (turistická vizitka)– nálepky turisticky zaujímavých miest Slovenska a Česka (môžete nazbierať vyše 5000 rôznych druhov turistických vizitiek). Vizitka/Card  je samolepka s obrázkom turisticky zaujímavého miesta, ktorú si zberateľ/turista nalepí do Turistick...
publikované dňa: 8.4.2019
Oznamujeme občanom:Odklonenie nákladnej dopravy nad 3,5 t Holíč HodonínV termínoch : od 8.4.-28.5.2019, 15.7-11.9.2019Dôvod : Oprava cesty I/51 „Hodonín – prieťah, časť 2“V termíne od 15.7.-11.9.2019 bude Úplná uzávierka Dôvod : Oprava mosta cez Kopčiansky potok – cesta I/2
publikované dňa: 25.1.2019
VZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrhNávrh VZNč. 2/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Kopčany č. 1/2018.
publikované dňa: 14.12.2018