Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 3. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 29.01.2019
- papier: 30.01.2019
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 16.1.2019
publikované dňa: 11.1.2019
OZNAM SPRÁVCU DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ A MIESTNEHO POPLATKU KO A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADUObec Kopčany ako správca dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyzýva poplatníkov, aby si v zmysle VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce K...
publikované dňa: 11.1.2019
UPOZORNENIE o termíne na podaniePriznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať v termíne od 01.01.2019 do 31.1.2019 správcovi dane z nehnuteľností – Obec Kopčany, adresa: Kollárova 318. Priznanie k da...
publikované dňa: 14.12.2018
publikované dňa: 28.2.2018
Oznamujeme občanom, že služby miestnej knižnice sa pre chorobu neposkytujú a to do odvolania.Za porozumenie ďakujeme.
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.