Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 51. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 18.12.2018
- papier: 19.12.2018
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 10.12.2018
Oznamujeme občanom, že vývoz popolníc sa uskutoční vo štvrtok - 27.12.2018.
publikované dňa: 3.12.2018
Nálepky na smetné nádoby 2019OZNAMObec Kopčany, ako správca dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady oznamuje poplatníkom, že od 05.12.2018 sa na obecnom úrade budú vydávať nálepky na smetné nádoby platné od 01.01.2019. Každá domácnosť je povinná si na obecnom úrade podľa rozpisu vydávania nálepiek na pop...
publikované dňa: 14.11.2018
Vážení občania,Dovoľte mi, aby som vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách 2018.Je to pre mňa záväzok do budúcnosti, aby som svojou prácou vašu dôveru nesklamal.Samozrejme  ďakujem všetkým občanom, ktorí svojou účasťou v komunálnych voľbách vyjadrili záujem o dianie v obci. Gratulujem všetkým p...
publikované dňa: 28.2.2018
Oznamujeme občanom, že služby miestnej knižnice sa pre chorobu neposkytujú a to do odvolania.Za porozumenie ďakujeme.
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.