Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Úradná tabuľa    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 46. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 21.11.2017
- papier: 22.11.2017
Počasie

zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.1.2011
Obec Kopčany s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR vydala publikáciu s názvom Kopčany turistický sprievodca. Jej zostavovateľom je archeológ PhDr. Peter Baxa, pričom textami a fotografiami sa na nej podieľal kolektív ďalších spoluautorov. Výsledkom ich práce je vkusné 56 stranové dielko plné informácií a kvalitných fotogr...
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 7.11.2017
Nálepkový systému vývozu komunálneho odpadu od roku 2018Obec Kopčany, ako správca dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady, prechádza, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 04.10.2017, od januára 2018 na nový systém vývozu komunálne odpadu  formou nálepiek. Každá domácnosť ...
publikované dňa: 6.11.2017
Voľby do zastupiteľstva TTSK04.11.2017Výsledky v obci KopčanyVolebná účasť v obci: 22,36%Výsledky okrsok 1.: Predseda TTSK :Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.Poslanci TTSK:1. Zdenko Čambal, PhDr.2. Jozef Hazlinger, Ing.3. Rastislav CaletkaVýsledky okrsok 2.: Predseda TTSK :  Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.Poslanci TTSK:1. Zd...
publikované dňa: 26.10.2017
Dňa 24.11.2017 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:V čase od 08:00 hod.  do 09:30 hod.:BRATISLAVSKÁ č. 1436/6, 1438/6, 1441/3, 1442/7, 1467/4-RA, 1472/2Bla, 1474/2, 1482/3, 1491, 2031, 215/BL, 3/VE, 48/PRI, 48/VE, 6, 929, 931, 98/ZA, 987 CES SASINKOVA č. 2211  ŠPORTOVÁ č. 1/ZA , 10, 1433/1, 1437/6, 1458/8, 1486...
publikované dňa: 25.10.2017
Finančný výnos z CHARITATÍVNEHO KONCERTU JAROSLAVA PARČIHO PRE VANESKU, ktorý sa uskutočnil 21.10.2017, bol 951,00€. Peniaze boli zaslané mamičke Vanesky a budú použité na liečbu a rehabilitáciu malej Vanesky.ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste prispeli !Na OcÚ v Kopčanoch je v tomto týždni možnosť darovať ľubovoľný finančný obnos pre V...
publikované dňa: 25.10.2017
Virtuálny  cintorín  obce  Kopčany Často si  pri návšteve cintorína  vybavíme v pamäti príbuzného  alebo známeho,  ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť  jeho hrob  najmä na väčšom cintoríne  je  bez pomoci a rady  iných  ...
publikované dňa: 13.10.2017
Únia žien MO Kopčany, Obec Kopčany v spolupráci s ostatnými organizáciami obce Kopčany pripravujú dňa 09.12.2017 Vianočnú dedinku.Záujemci - podnikatelia, výrobcovia, zruční ľudia, ktorí máte záujem predávať svoje výrobky na tomto podujatí, nahláste sa na Obecnom úrade Kopčany - osobne, mailom: obec@kopcany.sk najneskôr do 20.10...
publikované dňa: 22.9.2017
publikované dňa: 27.5.2016
OBEC KOPČANYKollárova 318, 908 48 KopčanyV súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Kopčany z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa:pozemku registra C-KN p. č. 902/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m² evidované...
publikované dňa: 5.5.2012
Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč.Knižná publikácia vydaná koncom roka 2011, ktorá sa venuje historickým plánom Holíčskeho panstva v 18. storočí. V predaji na obecnom úrade v Kopčanoch.