Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 25. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 19.06.2018
- papier: 20.06.2018
Počasie

publikované dňa: 13.3.2018
Jarné a Veľkonočné tvoreníčko s DASHOU v utorok 20.03.2018 o 16.30 sa uskutoční v jedálni ZŠ Kopčany