Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 21. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 22.05.2018
- papier: 23.05.2018
Počasie

publikované dňa: 31.8.2017

.pdf file type iconMonika-haluzaSP.pdf (3032,95 KB)