Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 30. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.07.2017
- papier: 28.07.2017
Počasie

publikované dňa: 10.5.2017

.pdf file type iconStefanica.pdf (520,47 KB)