Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 21.5.2019
OZNÁMENIE
 
o prevádzkovaní  pravidelnej autobusovej dopravy počas motocyklových pretekov v obci Kopčany
 
Z dôvodu konania športového podujatia „Kopčiansky rýchlostný motookruh“ dňa 01 . a 02. júna 2019 bude uzávierka cesty I/2 (ulica Bratislavská od  km 4,0 po 5,0 km) a uzávierka miestnej komunikácie(ulica Masarykova, Slnečná, Štefánikovo námestie, Priečna, Kollárova, Športová).  Pravidelná autobusová doprava bude prevádzkovaná nasledovne:
 
Linka 206412
Linka Skalica – Brodské - Kúty  bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Gbely a Petrovu Ves obojsmerne. Mimo prevádzky budú  autobusové zastávky:
Holíč, Kopčianska ul.
Kopčany, u Ružičku
Kopčany, Kollárova ul.
Kopčany, kaplnka
Kopčany, štrkovisko
 
Linka 206413
Linka Skalica – Kopčany bude prevádzkovaná po zastávku Kopčany, u Ružičku obojsmerne. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky:
Kopčany, Kollárova ul.
Kopčany, OcÚ
Kopčany, Moravská ul.
 
Linka 205417
Linka Šaštín – Stráže – Gbely- Skalica bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Petrovu Ves. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky
Gbely, rázcestie
Kopčany, štrkovisko
Kopčany, kaplnka
Kopčany, Kollárova ul.
Holíč, Kopčianska ul.