Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 30.5.2019

Dňa 1. a 2. Júna (sobota a nedeľa) 2019 bude uzávierka miestnej komunikácie ul.Slnečná, Masarykova, Štef.námestie, Priečna, Ķollárova, Športová a cesta I/2 ul. Bratislavská v čase od 8.00 do 19.00 hod..

Žiadame občanov a firmy na horeuvedených uliciach o rešpektovanie pokynov usporiadateľskej služby motocyklových pretekov z dôvodu bezpečného priebehu závodov.