Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 33. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.08.2019
- papier: 28.08.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 14.11.2018
Vážení občania,
Dovoľte mi, aby som vám poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách 2018.
Je to pre mňa záväzok do budúcnosti, aby som svojou prácou vašu dôveru nesklamal.
Samozrejme  ďakujem všetkým občanom, ktorí svojou účasťou v komunálnych voľbách vyjadrili záujem o dianie v obci.
Gratulujem všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí budú nasledujúce štyri roky rozhodovať o všetkých dôležitých otázkach v obci.
Verím, že v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva naplníme naše ciele a predsavzatia.
Ešte raz vám všetkým ďakujem.
 
Ing. Dušan Dubecký
Starosta obce