Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 8. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.02.2019
- papier: 27.02.2019
Počasie
publikované dňa: 13.6.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Skalica od 15.6.2018, 6:00 hod. až do odvolania.