Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 50. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 18.12.2018
- papier: 19.12.2018
Počasie

publikované dňa: 9.10.2018
25.10.2018 - 8:00 - 15:00

.jpg file type iconvoda.jpg (327,32 KB)