Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 8. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.02.2019
- papier: 27.02.2019
Počasie
publikované dňa: 9.10.2018
25.10.2018 - 8:00 - 15:00

.jpg file type iconvoda.jpg (327,32 KB)