Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 39. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 25.09.2018
- papier: 26.09.2018
Počasie

publikované dňa: 20.3.2018

.pdf file type iconscan0021.pdf (705,12 KB)