Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 11. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.02.2018
- papier: 28.02.2018
Počasie