Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 16. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.04.2018
- papier: 25.04.2018
Počasie

publikované dňa: 13.10.2017

Únia žien MO Kopčany, Obec Kopčany v spolupráci s ostatnými organizáciami obce Kopčany pripravujú dňa 09.12.2017 Vianočnú dedinku.

Záujemci - podnikatelia, výrobcovia, zruční ľudia, ktorí máte záujem predávať svoje výrobky na tomto podujatí, nahláste sa na Obecnom úrade Kopčany - osobne, mailom: obec@kopcany.sk najneskôr do 20.10.2017