Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 4. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 30.01.2018
- papier: 31.01.2018
Počasie

publikované dňa: 20.3.2017