Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 51. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 18.12.2018
- papier: 19.12.2018
Počasie

publikované dňa: 20.11.2018
10.12.2018  od 09:00 hod.  do 14:00 hod.