Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 17. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.04.2019
- papier: 25.04.2019
Počasie
publikované dňa: 20.11.2018
10.12.2018  od 09:00 hod.  do 14:00 hod.