Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 50. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 19.12.2017
- papier: 20.12.2017
Počasie
publikované dňa: 20.11.2017

ROZPIS

vydávania nálepiek na popolnice

týždeň

 

dátum

 

ulice

47.

20.11.-24.11.2017

Bratislavská, Slnečná, Moravská

48.

27.11.-01.12. 2017

Kollárova, Športová

49.

04.12.-08.12.2017

Masarykova, Priečna, právnické osoby

50.

11.12.-15.12.2017

Marxova,  Štefánikovo nám., Damborského

51.

18.12.-22.12.2017

Sasinkova, Hurbanova

Rozpis vydávania nálepiek na popolnice  je stanovený s ohľadom na čakanie občanov a ostatnej pracovnej náplne pracovníčok OcU Kopčany

Kopčany, 20.11.2017

Spracovala. Ing. Erika Okániková