Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 33. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.08.2019
- papier: 28.08.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 7.3.2019

OZNAM K SEPAROVANÉMU ZBERU PLASTOV


VPP servis s.r.o. Holíč žiada občanov pri triedení plastov o nasledovné:

  -   Stlačené PET fľaše dávať zvlášť do jedného vreca

  -   Ostatné plasty – napr. baliace fólie, mikroténové vrecká, tégliky z jogurtov, obaly z čistiacich prostriedkov dávať do druhého vreca.

Potrebné vrecia navyše budú do domácnosti dodávané prostredníctvom zberovej spoločnosti.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.


.pdf file type iconENVIPAK-letak.pdf (702,99 KB)