Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 12. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.03.2019
- papier: 27.03.2019
Počasie
publikované dňa: 7.3.2019

OZNAM K SEPAROVANÉMU ZBERU PLASTOV


VPP servis s.r.o. Holíč žiada občanov pri triedení plastov o nasledovné:

  -   Stlačené PET fľaše dávať zvlášť do jedného vreca

  -   Ostatné plasty – napr. baliace fólie, mikroténové vrecká, tégliky z jogurtov, obaly z čistiacich prostriedkov dávať do druhého vreca.

Potrebné vrecia navyše budú do domácnosti dodávané prostredníctvom zberovej spoločnosti.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.


.pdf file type iconENVIPAK-letak.pdf (702,99 KB)