Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 21. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 22.05.2018
- papier: 23.05.2018
Počasie

publikované dňa: 3.5.2018

.pdf file type iconPukancik.pdf (515,76 KB)