Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 39. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 25.09.2018
- papier: 26.09.2018
Počasie

publikované dňa: 16.4.2018
Oznam pre občanov, prevádzky.
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam že dňa 16.-18.4.2018 budeme  prevádzať  preplach prívodu a vodovodnej siete v čase od 7,00 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z  tohto dôvodu  môže dôjsť  k dočasnému zhoršeniu kvality vody a  zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

BVS a.s. PDVS   Čáran