Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 29. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 17.07.2018
- papier: 18.07.2018
Počasie

publikované dňa: 10.7.2018


.pdf file type iconpukancik.pdf (623,11 KB)