Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 8. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.02.2018
- papier: 28.02.2018
Počasie

publikované dňa: 6.10.2017