Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.10.2017
- papier: 25.10.2017
Počasie