Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 46. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 21.11.2017
- papier: 22.11.2017
Počasie

publikované dňa: 11.9.2017

.pdf file type iconvyrub.pdf (220,91 KB)