Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 13.8.2019

V termíne od 8,00 hod. dňa 19. 08. 2019 do 8,00 hod. dňa 24.08.2019 nepretržite bude úplná uzávierka úseku Holíč – Kopčany v mieste úrovňového železničného priecestia so železničnou traťou Kúty -Skalica z dôvodu komplexnej rekonštrukcie železničného priecestia v žkm 67,060.

Obchádzková trasa:

Smer od Holíča: z cesty I/2, ul. Bratislavská v meste Holíč po ceste II/590 smer Petrova Ves, v obci Petrova Ves odbočenie na cestu III/1134 smer Gbely, cez mesto Gbely až po križovatku cesty I/2 a III/1134, späť na cestu I/2,

Smer od Kútov: z cesty I/2 odbočenie na cestu III/1134 smer Gbely, cez mesto Gbely do obce Petrova Ves, v obci Petrova Ves na cestu II/590 smer Holíč až po križovatku cesty I/2 a II/590 späť na cestu I/2.

Zmeny v autobusovej doprave:

Linka 206412 Skalica – Brodské – Kúty bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Petrovu Ves a Gbely obojsmerne. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky: Holíč, Kopčianska ul.; Kopčany, u Ružičku; Kopčany, Kollárova ul.; Kopčany, kaplnka; Kopčany, štrkovisko.

Linka 206413 Skalica – Kopčany a linka 206419 Kopčany  - Holíč – Senica budú obsluhované vnútornou prepravou v obci Kopčany s prestupom cestujúcich na opačnú stranu koľaje vedľa rekonštruovaného priecestia a pokračovaním linkou bezo zmeny.

Linka 205417 Šaštín – Stráže – Gbely – Skalica bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase cez Petrovu Ves. Mimo prevádzky budú autobusové zastávky Gbely, rázcestie; Kopčany, štrkovisko; Kopčany, kaplnka; Kopčany, Kollárova; Holíč, Kopčianska ul..