Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 23.5.2019

Riaditeľstvo MŠ v Kopčanoch oznamuje rodičom, že v dňoch 27.5. – 31.5.2019 sa uskutoční zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020.

Prihlášku si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť nižšie v prílohe.