Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.10.2018
- papier: 24.10.2018
Počasie

publikované dňa: 6.11.2017

Voľby do zastupiteľstva TTSK
04.11.2017
Výsledky v obci Kopčany

Volebná účasť v obci: 22,36%

Výsledky okrsok 1.:
Predseda TTSK :
Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.

Poslanci TTSK:
1. Zdenko Čambal, PhDr.
2. Jozef Hazlinger, Ing.
3. Rastislav Caletka

Výsledky okrsok 2.:
Predseda TTSK :
 Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.

Poslanci TTSK:
1. Zdenko Čambal, PhDr.
2. Jozef Hazlinger, Ing.
3. Rastislav Caletka

Spracovala: Ing. Erika Okániková