Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 16. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.04.2018
- papier: 25.04.2018
Počasie

publikované dňa: 21.3.2017

.pdf file type iconderatizacia.pdf (852,4 KB)