Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 21. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.05.2017
- papier: 24.05.2017
Počasie

publikované dňa: 21.3.2017

.pdf file type iconderatizacia.pdf (852,4 KB)