Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 8.4.2019
Oznamujeme občanom:
Odklonenie nákladnej dopravy nad 3,5 t Holíč Hodonín
V termínoch : od 8.4.-28.5.2019, 15.7-11.9.2019
Dôvod : Oprava cesty I/51 „Hodonín – prieťah, časť 2“
V termíne od 15.7.-11.9.2019 bude Úplná uzávierka
Dôvod : Oprava mosta cez Kopčiansky potok – cesta I/2