Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 50. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 18.12.2018
- papier: 19.12.2018
Počasie

publikované dňa: 30.7.2018


.pdf file type icon1807705KOPCANY.pdf (159,83 KB)
.pdf file type icon1807706KOPCANY.pdf (160,17 KB)