Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 3. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 29.01.2019
- papier: 30.01.2019
Počasie

publikované dňa: 6.6.2018


.pdf file type icon1806030KOPCANY.pdf (169,42 KB)