Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 26. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 29.06.2017
- papier: 30.06.2017
Počasie

publikované dňa: 7.3.2017