Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 12. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.03.2017
- papier: 24.03.2017
Počasie

publikované dňa: 7.3.2017