Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 33. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.08.2019
- papier: 28.08.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 30.7.2018
Obec Kopčany ako zriaďovateľ Základnej školy Kopčany, Sasinkova 530, 908 48 Kopčany podľa ustanovenia § 11a ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje túto informáciu o voľnom pracovnom mieste.
 
Informácie o voľnom pracovnom mieste
 
Miesto práce:                        ZŠ Kopčany, Sasinkova 530, 908 48 Kopčany Kategória:                              Učiteľ / učiteľka s aprobáciou matematika – informatika - fyzika
Ponúkaný plat (brutto):        podľa tarify Termín nástupu:                   27.8.2018 Druh pracovného pomeru: plný úväzok  
 
Požiadavky na zamestnanca
 
Požadované vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z 
Požadované doklady:
 žiadosť  štruktúrovaný životopis  overené kópie dokladov o vzdelaní  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 
termín podávania prihlášok: do 20.augusta 2018 na: zs@kopcany.sk a  zs.jana.jurcikova@gmail.com,  alebo poštou na adresu :   ZŠ Kopčany, Sasinkova 530, 908 48 Kopčany