Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 38. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.09.2019
- papier: 25.09.2019
Počasie

^^ Akcia sa v uvedenom termíne nekoná, z dôvodu nepriaznivého počasia sa podujatie Kopčianska podkova presúva na iný termín, nový termín včas oznámime. ^^

publikované dňa: 22.8.2019

Žiadame občanov, aby do odpadovej nádoby určenej na použitých kuchynský olej a tuk u Obecného úradu nevhadzovali motorový olej a technický benzín.

Za 100 % separáciu vopred ďakujeme.