Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 47. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 20.11.2018
- papier: 21.11.2018
Počasie

publikované dňa: 4.7.2018
Dňa  14.,15 . 07 .2018 sa uskutoční výluka trate v úseku Gbely - Holíč, z tohto dôvodu budú vlaky ZSSK v tomto úseku nahradené autobusovou dopravou. NAD nebude zachádzať na zastávku ŽSR - Kopčany, ale zastaví na zastávke AD „Kopčany, kaplnka“.