Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.10.2018
- papier: 24.10.2018
Počasie

publikované dňa: 26.10.2017

Dňa 24.11.2017 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod.  do 09:30 hod.:
BRATISLAVSKÁ č. 1436/6, 1438/6, 1441/3, 1442/7, 1467/4-RA, 1472/2Bla, 1474/2, 1482/3, 1491, 2031, 215/BL, 3/VE, 48/PRI, 48/VE, 6, 929, 931, 98/ZA, 987 CES SASINKOVA č. 2211  ŠPORTOVÁ č. 1/ZA , 10, 1433/1, 1437/6, 1458/8, 1486/4, 1490/5, 2277, 2340/129, 2340/84, 2340/86, 2340/87, 2340/95, 2340/96, 2340/97, 2341/VO, 34, 905, 970, 980/0, 982

V čase od 10:00 hod.  do 12:00 hod.:
BRATISLAVSKÁ č. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 190/ VE, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 842 CES DAMBORSKÉHO č. 848 , 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 859/VE, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874 CES HURBANOVA č. 665 , 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 683, 684, 684/VE, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 692 CES MARXOVA č. 734 , 736, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 754/ZA, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 780, 781, 782, 785, 786, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 834, 835, 836, 837, 838, 839/VE
CES PRIEČNA č. 648 , 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 785, 841, 876, 903, 954 KOLLÁROVÁ č. 255 , 255/OP, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 287 MORAVSKÁ č. 2 , 771 NAM ŠTEFÁNIKA, GEN.M.R. č. 574 , 576, 578, 580, 584, 586, 588, 592, 594, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 616, 616/VE, 617/TS, 6 18, 618/OP, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 639/V E, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646

V čase od 12:30 hod.  do 14:30 hod.:
BRATISLAVSKÁ č. 1, 1/PR, 10, 1011/303, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3/OP, 3 0, 30/VE, 31, 4, 5, 6, 8, 8/VE, 9, 907 CES MASARYKA, T.G. č. 412 , 414, 415, 416, 417, 418/VE, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 425/TS, 426, 427, 429, 430, 431, 4 32, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 4 56, 457/VE, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 477, 47 8, 479, 480, 481/1, 482, 483, 484 CES SASINKOVA č. 400 , 401, 402, 403, 403/VE, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 410/VE

viac info v priložených dokumentoch