Skip Navigation Links    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 3. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 29.01.2019
- papier: 30.01.2019
Počasie

publikované dňa: 11.12.2017

.pdf file type iconorez.pdf (299,36 KB)