Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Uznesenia OZ    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 8. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.02.2019
- papier: 27.02.2019
.doc file type iconUznesenie OZ - 04 / 2004(28,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 06 / 2004(40 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 02 / 2004(29 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 12 / 2004(35,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 12 / 2006(30,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 02 / 2007(35 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 06 / 2007(42 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 12 / 2007(40,5 KB)
.doc file type iconUznesenia OZ - 9 / 2007(36 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 02 / 2008(39 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 1 / 2010(11,86 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 3 / 2010(30,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 5 / 2010(42,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 8 / 2010(31 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 9 / 2010(23,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 2 / 2011(48 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 5 / 2011(32 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 6 / 2011(56 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2011(4776,64 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 12 / 2011(45 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(16,05 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 06 / 2012(21,21 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 11 / 2012(41,5 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 03 / 2013(14,01 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 10 / 2013(16,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(375,81 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2012(1621,29 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2013(1840,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2013(2313,35 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2013(1754,39 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2013(942,92 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2014(1409,21 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2014(1673,56 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2014(468,42 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 11 / 2014(24,43 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 12 / 2014(24,84 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2015(682,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2015(282,72 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 06 / 2015(21,44 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2015(1134,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2015(686,01 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 12 / 2015(22,63 KB)
.docx file type iconUznesenie OZ - 03 / 2016(19,86 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2016(965,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2016(791,99 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2016(1305,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2017(489,06 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2017(1195,07 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2017(351,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2017(675,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2017(128,8 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 03 / 2018(55,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 06 / 2018(60,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 08 / 2018(38,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 09 / 2018(40,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 10/ 2018(47,5 KB)
.doc file type iconUznesenie OZ - 12 / 2018(50 KB)