Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Uznesenia OZ    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
23.12.2019

separovaný odpad:
- plasty, kovy:17.12.2019
- papier:18.12.2019
12.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná a.s.
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh VZN č. 9-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany
05.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam – zber separovaného odpadu – kovy
05.12.2019 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 27.11.2019
04.12.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Voľby NRSR 2020, zverejnenie adresy, delegovanie členov
04.12.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena anáhradníka do OVK
04.12.2019 pridané
na stránke:
Voľby do NR SR 2020
časť:
Vzor delegovanie členov do OVK
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Uznesenie OZ - 11 / 2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
Uznesenia OZ
časť:
Uznesenie OZ - 11 / 2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plán kontrol na obdobie január – jún 2020
28.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
VZN 08/2019, 09/2019
28.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 09/2019 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kopčany
28.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 08/2019 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2/2012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
27.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výberové konanie – riaditeľ MŠ – II. kolo
26.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
25.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
25.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - ZS Distribúcia - SA Holíč Morava
25.11.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kopčany
22.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výdaj nálepiek na popolnice - 2020
22.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výzva ZSE - orez stromov
21.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva
20.11.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Adventné tvoreníčko 2019
20.11.2019 pridané
na stránke:
Vzory tlačív
časť:
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2004(108,85 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2004(108,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2004(108,66 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2004(114,85 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2006(111,49 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2007(115,79 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2007(122,61 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2007(111,84 KB)
.pdf file type iconUznesenia OZ - 9 / 2007(109,83 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2008(120,84 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 1 / 2010(70,55 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 3 / 2010(152,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 5 / 2010(121,73 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 8 / 2010(106,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2010(102,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 2 / 2011(114,26 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 5 / 2011(112,61 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 6 / 2011(145,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2011(4776,64 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2011(147,96 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(129,41 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2012(219,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2012(133,7 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2013(114,18 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2013(134,03 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(375,81 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2012(1621,29 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2013(1840,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2013(2313,35 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2013(1754,39 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2013(942,92 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2014(1409,21 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2014(1673,56 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2014(468,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2014(179,15 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2014(184,73 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2015(682,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2015(282,72 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2015(117,12 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2015(1134,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2015(686,01 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2015(166,36 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2016(126,2 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2016(965,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2016(791,99 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2016(1305,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2017(489,06 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2017(1195,07 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2017(351,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2017(675,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2017(128,8 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2018(228,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2018(168,83 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2018(136,96 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2018(179,24 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10/ 2018(154,93 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2018(162,47 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2019(162,5 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2019(149,21 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2019(200,81 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2019(178,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2019(160,54 KB)