Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Uznesenia OZ    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 25. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.06.2019
- papier: 27.06.2019
11.06.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Vyvoz odpadu - zmena
07.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 7-2019 Kopcany ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 22012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole...
05.06.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 6-2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 5-2019 Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území obce Kopčany -návrh
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č 4 -Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany - návrh
31.05.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
Plán práce 2
30.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
UZÁVIERKA CESTY I/2 ul. BRATISLAVSKÁ V OBCI KOPČANY
30.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
OZNAM - uzávierka
27.05.2019 pridané
na stránke:
Ostatné
časť:
Záverečný účet a hodnotiaca správa k program. rozpočtu 2018
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Zápisnica OVK č. 2 o výsledku hlasovania vo voľbách do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Zápisnica OVK č. 1 o výsledku hlasovania vo voľbách do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Výsledky volieb do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Záverečný účet a hodnotiaca správa k program. rozpočtu
25.05.2019 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 14.05.2019
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - cyklotrasa Holíč, Kopčany
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
HLASUJTE ZA PROJEKTY PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU TTSK
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020
21.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam - elektroodpad, zberný dvor
21.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pravidelná autobusová doprava počas motocyklových pretekov
15.05.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 3-2019 o organizácii miestneho referenda
15.05.2019 pridané
na stránke:
Uznesenia OZ
časť:
Uznesenie OZ - 05 / 2019
09.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pozvánka - riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
12.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie
08.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam - odklonenie dopravy, uzávierka
04.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
01.04.2019 pridané
na stránke:
Voľby prezidenta SR 2019
časť:
Výsledky prezidentských volieb, 2. kolo
26.03.2019 pridané
na stránke:
Územný plán obce
časť:
Zmeny a doplnky č. 1_2018 ÚPN-O Kopčany - Čistopis
26.03.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zmeny a doplnky č. 1_2018 ÚPN-O Kopčany - Čistopis
26.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výzva - jarná deratizácia
25.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie
19.03.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda
19.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
18.03.2019 pridané
na stránke:
Voľby prezidenta SR 2019
časť:
Prezidentské voľby 2019 - 1. kolo - súhrnné výsledky hlasovania, obce
18.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky prvého kola prezidentských volieb 2019

.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2004(108,85 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2004(108,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2004(108,66 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2004(114,85 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2006(111,49 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2007(115,79 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2007(122,61 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2007(111,84 KB)
.pdf file type iconUznesenia OZ - 9 / 2007(109,83 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2008(120,84 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 1 / 2010(70,55 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 3 / 2010(152,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 5 / 2010(121,73 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 8 / 2010(106,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2010(102,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 2 / 2011(114,26 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 5 / 2011(112,61 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 6 / 2011(145,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 9 / 2011(4776,64 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2011(147,96 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(129,41 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2012(219,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2012(133,7 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2013(114,18 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2013(134,03 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2012(375,81 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2012(1621,29 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 04 / 2013(1840,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2013(2313,35 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2013(1754,39 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2013(942,92 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2014(1409,21 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2014(1673,56 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2014(468,42 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 11 / 2014(179,15 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2014(184,73 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2015(682,76 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2015(282,72 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2015(117,12 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2015(1134,13 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2015(686,01 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2015(166,36 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2016(126,2 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2016(965,71 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2016(791,99 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2016(1305,67 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2017(489,06 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2017(1195,07 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2017(351,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10 / 2017(675,87 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2017(128,8 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 03 / 2018(228,4 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 06 / 2018(168,83 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 08 / 2018(136,96 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 09 / 2018(179,24 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 10/ 2018(154,93 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 12 / 2018(162,47 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 02 / 2019(162,5 KB)
.pdf file type iconUznesenie OZ - 05 / 2019(149,21 KB)