Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > VZN a vyhlášky    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 42. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.10.2018
- papier: 24.10.2018
.rtf file type iconKoncept územného plánu - prerokovávanie(9,97 KB)
.doc file type iconŠtatút obce Kopčany(147 KB)
.doc file type iconOpatrovateľská služba (VZN 1-2003)(27,5 KB)
.doc file type iconDaň z nehnuteľností (VZN 2-2003)(47,5 KB)
.doc file type iconPovodňový plán (VZN 3-2003)(55 KB)
.doc file type iconChov a držanie domácich a úžitkových zvierat (VZN 2-2003)(72,5 KB)
.doc file type iconMiestne poplatky (VZN 4-2003)(38,5 KB)
.doc file type iconUrčenie školského obvodu ZŠ (VZN 1-2004)(23 KB)
.doc file type iconUrčenie miest na lepenie volebných plagátov (VZN 2-2004)(21,5 KB)
.doc file type iconTrhový poriadok (VZN 2-1998)(41,5 KB)
.doc file type iconMiestne dane a poplatky 2005 (VZN)(94,5 KB)
.doc file type iconCintorín. poriadok 2005 (VZN 6-2004)(53 KB)
.doc file type iconZákladné symboly obce (VZN 03-2005)(21,5 KB)
.doc file type iconDaň z nehnuteľností pre rok 2006(41,5 KB)
.doc file type iconMiestne dane a poplatky 2006 (VZN)(79,5 KB)
.doc file type iconPrevádzkovanie cintorína v obci Kopčany(121,5 KB)
.doc file type iconNakladanie s fin. prostriedkami v oblasti sociálnych vecí (VZN 2-2007)(32,5 KB)
.doc file type iconMiestne dane a poplatky 2008 (VZN)(100,5 KB)
.doc file type iconMiestne dane a poplatky na rok 2009 (VZN)(100,5 KB)
.doc file type iconZásady hospodárenia s majetkom obce(103,5 KB)
.doc file type iconNávrh VZN obce Kopčany a rozpočtu obce na rok 2008(20,5 KB)
.xls file type iconNávrh rozpočtu obce Kopčany na roky 2008 - 2010(182,5 KB)
.doc file type iconSpôsob nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (VZN)(79,5 KB)
.pdf file type iconÚzemný plán + zmeny (VZN 3-2011)(378,31 KB)
.pdf file type iconPravidlá pre čas prevádzky obchodu a služieb (VZN)(957,96 KB)
.doc file type iconVZN o odpadoch 2010 - návrh(77,5 KB)
.doc file type iconVZN o odpadoch 2010(77,5 KB)
.doc file type iconMiestne dane a poplatky 2012(94 KB)
.doc file type iconŠtatút obce Kopčany - 2011(218,5 KB)
.doc file type iconRokovací poriadok - 2011(578 KB)
.docx file type iconZásady odmeňovania poslancov(15,13 KB)
.docx file type iconMiestne dane a poplatky 2013(35,1 KB)
.pdf file type iconSpôsob nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (VZN 1-2014)(1175,81 KB)
.jpg file type iconVZN 1/2014 - odpady - návrh(323,66 KB)
.jpg file type iconVZN 1/2014 - odpady(336,64 KB)
.pdf file type iconVZN dane a poplatky 2/2014(154,55 KB)
.pdf file type iconVZN 1/2015(115,77 KB)
.docx file type iconNávrh VZNč.2-2015 – odpady(16,13 KB)
.docx file type iconVZN 2-2015 odpady(16,16 KB)
.pdf file type iconPlagáty a iné nosiče informácií (VZN 1/2013)(1278,49 KB)
.pdf file type iconVZN dane a poplatky 3_2015(147,52 KB)
.doc file type iconVZN ODPADY 2016(197 KB)
.docx file type iconVZN zápis detí do 1 ročníka(13,55 KB)
.pdf file type iconVZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(147,53 KB)
.zip file type iconVZN č. 3/2016 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-O Kopčany č. 1/2016(1879,87 KB)
.pdf file type iconVZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb(553,16 KB)
.pdf file type iconVZN zásady odmeňovania poslancov-dodatok(347,16 KB)
.doc file type iconVZN č. 3-2017-dodatok (70 KB)
.pdf file type iconVZN dane a poplatky 4/2016(200,59 KB)
.doc file type iconVZN č. 4-2017-dodatok(69 KB)
.pdf file type iconVZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,...(1112,92 KB)
.docx file type iconVZN - 01 / 2018(32,08 KB)
.doc file type iconVZN č. 2-2018 o nakladaní s KO a DSO - návrh(196 KB)
.doc file type iconVZN č. 2-2018 o nakladaní s KO a DSO(199 KB)