Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > VZN a vyhlášky    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 25. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.06.2019
- papier: 27.06.2019
11.06.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Vyvoz odpadu - zmena
07.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 7-2019 Kopcany ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 22012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole...
05.06.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 6-2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 5-2019 Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území obce Kopčany -návrh
03.06.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č 4 -Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany - návrh
31.05.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
Plán práce 2
30.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
UZÁVIERKA CESTY I/2 ul. BRATISLAVSKÁ V OBCI KOPČANY
30.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
OZNAM - uzávierka
27.05.2019 pridané
na stránke:
Ostatné
časť:
Záverečný účet a hodnotiaca správa k program. rozpočtu 2018
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Zápisnica OVK č. 2 o výsledku hlasovania vo voľbách do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Zápisnica OVK č. 1 o výsledku hlasovania vo voľbách do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019
časť:
Výsledky volieb do EP
27.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Záverečný účet a hodnotiaca správa k program. rozpočtu
25.05.2019 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 14.05.2019
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - cyklotrasa Holíč, Kopčany
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
HLASUJTE ZA PROJEKTY PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU TTSK
23.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020
21.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam - elektroodpad, zberný dvor
21.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pravidelná autobusová doprava počas motocyklových pretekov
15.05.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
VZN 3-2019 o organizácii miestneho referenda
15.05.2019 pridané
na stránke:
Uznesenia OZ
časť:
Uznesenie OZ - 05 / 2019
09.05.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pozvánka - riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
12.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie
08.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam - odklonenie dopravy, uzávierka
04.04.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
01.04.2019 pridané
na stránke:
Voľby prezidenta SR 2019
časť:
Výsledky prezidentských volieb, 2. kolo
26.03.2019 pridané
na stránke:
Územný plán obce
časť:
Zmeny a doplnky č. 1_2018 ÚPN-O Kopčany - Čistopis
26.03.2019 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zmeny a doplnky č. 1_2018 ÚPN-O Kopčany - Čistopis
26.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výzva - jarná deratizácia
25.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - územné rozhodnutie
19.03.2019 pridané
na stránke:
Materiál na pripomienkovanie a diskusiu
časť:
VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda
19.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
18.03.2019 pridané
na stránke:
Voľby prezidenta SR 2019
časť:
Prezidentské voľby 2019 - 1. kolo - súhrnné výsledky hlasovania, obce
18.03.2019 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky prvého kola prezidentských volieb 2019
.pdf file type iconŠtatút obce Kopčany(275,46 KB)
.pdf file type iconOpatrovateľská služba (VZN 1-2003)(159,73 KB)
.pdf file type iconPovodňový plán (VZN 3-2003)(145,24 KB)
.pdf file type iconChov a držanie domácich a úžitkových zvierat (VZN 2-2003)(218,94 KB)
.pdf file type iconUrčenie školského obvodu ZŠ (VZN 1-2004)(107,68 KB)
.pdf file type iconTrhový poriadok (VZN 2-1998)(140,52 KB)
.pdf file type iconZákladné symboly obce (VZN 03-2005)(124,98 KB)
.pdf file type iconPrevádzkovanie cintorína v obci Kopčany(272,84 KB)
.pdf file type iconNakladanie s fin. prostriedkami v oblasti sociálnych vecí (VZN 2-2007)(143,33 KB)
.pdf file type iconMiestne dane a poplatky na rok 2009 (VZN)(237,92 KB)
.pdf file type iconZásady hospodárenia s majetkom obce(234,09 KB)
.pdf file type iconÚzemný plán + zmeny (VZN 3-2011)(378,31 KB)
.pdf file type iconPravidlá pre čas prevádzky obchodu a služieb (VZN)(957,96 KB)
.pdf file type iconŠtatút obce Kopčany - 2011(438,09 KB)
.pdf file type iconZásady odmeňovania poslancov(160,82 KB)
.pdf file type iconVZN 1/2015(115,77 KB)
.pdf file type iconPlagáty a iné nosiče informácií (VZN 1/2013)(1278,49 KB)
.pdf file type iconVZN zápis detí do 1 ročníka(140,57 KB)
.zip file type iconVZN č. 3/2016 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-O Kopčany č. 1/2016(1879,87 KB)
.pdf file type iconVZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb(553,16 KB)
.pdf file type iconVZN zásady odmeňovania poslancov-dodatok(347,16 KB)
.pdf file type iconVZN dane a poplatky 4/2016(200,59 KB)
.pdf file type iconVZN č. 4-2017-dodatok(198,28 KB)
.pdf file type iconVZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,...(1112,92 KB)
.pdf file type iconVZN - 01 / 2018(252,76 KB)
.pdf file type iconVZN č. 2-2018 o nakladaní s KO a DSO(470,7 KB)
.pdf file type iconVZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 2018 - konečné(419,59 KB)
.pdf file type iconVZN č. 1-2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania(1642,28 KB)
.pdf file type iconVZN č. 1-2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kopčany(199,07 KB)
.pdf file type iconVZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O(163,13 KB)
.pdf file type iconRokovací poriadok(149,05 KB)
.pdf file type iconZásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva(132,25 KB)
.pdf file type iconKomunitný plán - 2019-2024(827,68 KB)
.zip file type iconZmeny a doplnky č. 1_2018 ÚPN-O Kopčany - Čistopis(1366,54 KB)
.pdf file type iconVZN 3-2019 o organizácii miestneho referenda(258,61 KB)