Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > VZN a vyhlášky    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 17. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.04.2019
- papier: 25.04.2019
.pdf file type iconŠtatút obce Kopčany(275,46 KB)
.pdf file type iconOpatrovateľská služba (VZN 1-2003)(159,73 KB)
.pdf file type iconPovodňový plán (VZN 3-2003)(145,24 KB)
.pdf file type iconChov a držanie domácich a úžitkových zvierat (VZN 2-2003)(218,94 KB)
.pdf file type iconUrčenie školského obvodu ZŠ (VZN 1-2004)(107,68 KB)
.pdf file type iconTrhový poriadok (VZN 2-1998)(140,52 KB)
.pdf file type iconZákladné symboly obce (VZN 03-2005)(124,98 KB)
.pdf file type iconPrevádzkovanie cintorína v obci Kopčany(272,84 KB)
.pdf file type iconNakladanie s fin. prostriedkami v oblasti sociálnych vecí (VZN 2-2007)(143,33 KB)
.pdf file type iconMiestne dane a poplatky na rok 2009 (VZN)(237,92 KB)
.pdf file type iconZásady hospodárenia s majetkom obce(234,09 KB)
.pdf file type iconÚzemný plán + zmeny (VZN 3-2011)(378,31 KB)
.pdf file type iconPravidlá pre čas prevádzky obchodu a služieb (VZN)(957,96 KB)
.pdf file type iconŠtatút obce Kopčany - 2011(438,09 KB)
.pdf file type iconRokovací poriadok - 2011(299,64 KB)
.pdf file type iconZásady odmeňovania poslancov(160,82 KB)
.pdf file type iconVZN 1/2015(115,77 KB)
.pdf file type iconPlagáty a iné nosiče informácií (VZN 1/2013)(1278,49 KB)
.pdf file type iconVZN zápis detí do 1 ročníka(140,57 KB)
.zip file type iconVZN č. 3/2016 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN-O Kopčany č. 1/2016(1879,87 KB)
.pdf file type iconVZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb(553,16 KB)
.pdf file type iconVZN zásady odmeňovania poslancov-dodatok(347,16 KB)
.pdf file type iconVZN dane a poplatky 4/2016(200,59 KB)
.pdf file type iconVZN č. 4-2017-dodatok(198,28 KB)
.pdf file type iconVZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,...(1112,92 KB)
.pdf file type iconVZN - 01 / 2018(252,76 KB)
.pdf file type iconVZN č. 2-2018 o nakladaní s KO a DSO(470,7 KB)
.pdf file type iconVZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 2018 - konečné(419,59 KB)
.pdf file type iconVZN č. 1-2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania(1642,28 KB)
.pdf file type iconVZN č. 1-2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kopčany(199,07 KB)
.pdf file type iconVZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O(163,13 KB)
.pdf file type iconRokovací poriadok(149,05 KB)
.pdf file type iconZásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva(132,25 KB)
.pdf file type iconKomunitný plán - 2019-2024(827,68 KB)
.zip file type iconZmeny a doplnky č. 1_2018 ÚPN-O Kopčany - Čistopis(1366,54 KB)