Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Verejné obstarávanie    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 12. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 23.03.2017
- papier: 24.03.2017