Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Vzory tlačív    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
- utorok, budúci týždeň
(je 17. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 24.04.2019
- papier: 25.04.2019
.pdf file type iconŽiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, studne(108,03 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o zriadenie vjazdu(103,07 KB)
.pdf file type iconŽiadosť - rozkopávka verejného priestranstva(55,28 KB)
.pdf file type iconŽiadosť - zvláštne užívanie cesty (rozkopávka, pretláčka)(103,38 KB)
.pdf file type iconKanalizačná prípojka - žiadosť(3255,91 KB)
.pdf file type iconDaňové priznanie k dani z nehnuteľnosti fyzickej osoby(427,53 KB)
.pdf file type iconDaňové priznanie k dani z nehnuteľnosti právnickej osoby(405,88 KB)
.pdf file type iconPotvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti(72,4 KB)
.pdf file type iconEvidenčný list psa(97,6 KB)
.pdf file type iconPriznanie k TKO(109,13 KB)
.pdf file type iconNávrh na povolenie zmeny v užívaní stavby(98,25 KB)
.pdf file type iconNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia(96,16 KB)
.pdf file type iconNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby(103,76 KB)
.pdf file type iconVyhlásenie dozoru pri odstránení jednoduchej stavby(61,07 KB)
.pdf file type iconVyhlásenie stavebného dozoru pri jednoduchej stavbe(56,12 KB)
.pdf file type iconŽiadosť - dodatočné povolenie stavby(124,91 KB)
.pdf file type iconŽiadosť na odstránenie stavby(96,16 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o predĺženie platnosti SP(85,99 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o predĺženie platnosti ÚR(86,73 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby(164,61 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o stavebné povolenie(161,85 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením(97,83 KB)
.pdf file type iconOznámenie poplatkovej povinnosti KO(92,05 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o zníženie poplatkov KO(169,05 KB)
.pdf file type iconZánik poplatkovej povinnosti KO(92,77 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o určenie súpisného čísla(91,83 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o zrušenie súpisného čísla(69,01 KB)
.pdf file type iconVyhlásenie kvalifikovanej osoby(186,97 KB)
.pdf file type iconOhlásenie reklamnej stavby do 3m2 - žiadosť(127,49 KB)
.pdf file type iconPovolenie reklamnej stavby - žiadosť(129,07 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o vydanie osvedčenia k zápisu do evidencie SHR(85,23 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o posúdenie na soc. službu(563,17 KB)
.pdf file type icontlaciva DzN 2016(5418,47 KB)
.pdf file type iconPodnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu(280,97 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o súhlas na výrub dreviny(119,29 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku, alebo stavbe(566,04 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie(265,93 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o povolenie - malý zdroj znečistenia ovzdušia(141,02 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o užívanie - malý zdroj znečístenia ovzdušia(93,23 KB)
.pdf file type iconOhlásenie drobnej stavby - žiadosť(158,34 KB)
.pdf file type iconOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác - žiadosť(157,25 KB)