Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Vzory tlačív    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 8. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 26.02.2019
- papier: 27.02.2019
.docx file type iconŽiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, studne(12,29 KB)
.doc file type iconŽiadosť o zriadenie vjazdu(39,5 KB)
.docx file type iconŽiadosť - rozkopávka verejného priestranstva(10,82 KB)
.doc file type iconŽiadosť - zvláštne užívanie cesty (rozkopávka, pretláčka)(37,5 KB)
.pdf file type iconKanalizačná prípojka - žiadosť(3255,91 KB)
.pdf file type iconDaňové priznanie k dani z nehnuteľnosti fyzickej osoby(427,53 KB)
.pdf file type iconDaňové priznanie k dani z nehnuteľnosti právnickej osoby(405,88 KB)
.pdf file type iconPotvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti(72,4 KB)
.doc file type iconEvidenčný list psa(22 KB)
.doc file type iconPriznanie k TKO(35 KB)
.doc file type iconNávrh na povolenie zmeny v užívaní stavby(35,5 KB)
.doc file type iconNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia(33 KB)
.doc file type iconNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby(34,5 KB)
.doc file type iconVyhlásenie dozoru pri odstránení jednoduchej stavby(28,5 KB)
.doc file type iconVyhlásenie stavebného dozoru pri jednoduchej stavbe(26,5 KB)
.doc file type iconŽiadosť - dodatočné povolenie stavby(48,5 KB)
.doc file type iconŽiadosť na odstránenie stavby(40 KB)
.doc file type iconŽiadosť o predĺženie platnosti SP(32 KB)
.doc file type iconŽiadosť o predĺženie platnosti ÚR(32 KB)
.doc file type iconŽiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby(36 KB)
.doc file type iconŽiadosť o stavebné povolenie(59,5 KB)
.doc file type iconŽiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením(38,5 KB)
.pdf file type iconOznámenie poplatkovej povinnosti KO(92,05 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o zníženie poplatkov KO(169,05 KB)
.pdf file type iconZánik poplatkovej povinnosti KO(92,77 KB)
.docx file type iconŽiadosť o určenie súpisného čísla(13,11 KB)
.doc file type iconŽiadosť o zrušenie súpisného čísla(28 KB)
.jpg file type iconVyhlásenie kvalifikovanej osoby(144,97 KB)
.docx file type iconOhlásenie reklamnej stavby do 3m2 - žiadosť(13,99 KB)
.docx file type iconPovolenie reklamnej stavby - žiadosť(14,07 KB)
.doc file type iconŽiadosť o vydanie osvedčenia k zápisu do evidencie SHR(28,5 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o posúdenie na soc. službu(563,17 KB)
.pdf file type icontlaciva DzN 2016(5418,47 KB)
.jpg file type iconPodnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu(209,07 KB)
.docx file type iconŽiadosť o súhlas na výrub dreviny(15,46 KB)
.pdf file type iconŽiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku, alebo stavbe(566,04 KB)
.jpg file type iconŽiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie(200,04 KB)
.doc file type iconŽiadosť o povolenie - malý zdroj znečistenia ovzdušia(26 KB)
.doc file type iconŽiadosť o užívanie - malý zdroj znečístenia ovzdušia(27 KB)
.doc file type iconOhlásenie drobnej stavby - žiadosť(55,5 KB)
.doc file type iconOhlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác - žiadosť(47 KB)