Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Zmluvy, objednávky, faktúry    
Erb obce Kopčany
komunálny odpad:
- utorok, tento týždeň
(je 8. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty: 27.02.2018
- papier: 28.02.2018