Skip Navigation LinksRoot > Šport > Futbal > Dorastenci, starší žiaci, B mužstvo    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 31.03.2020,
tento týždeň
(je 14. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 21.04.2020
- papier: 22.04.2020
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam ZSE - opis elektromerov
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov ( okrem poľnohospodárov)
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prevencia kriminality
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorenie zberného miesta
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia týkajúce sa zabezpečovania pohrebných služieb a pohrebných obradov
27.03.2020 pridané
na stránke:
Vzory tlačív
časť:
PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
24.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznámenie
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - piata aktualizácia
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Koronavírus a nakladanie s odpadom
18.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Rúška pre seniorov
17.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
16.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Obnovenie kontrol na hraniciach v Poľsku - informácia
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Fungovanie okresných úradov
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Karanténa v zariadení MV SR
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu Obecného úradu
11.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
10.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
09.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zatvorenie škôl
07.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Koronavírus - verejná vyhláška, pokyny a ďalśie informácie
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč
04.03.2020 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 19.02.2020
03.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení stav. povolenia
03.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Územné rozhodnutie
03.03.2020 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zásady rozpočtového hospodárenia
02.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky - Voľby do NR SR 2020
Dorastenci, starší žiaci, B. mužstvo

Popri mužstve dospelých bolo po oslobodení r. 1945 utvorené i mužstvo dorastencov. Podľa výkonnosti bolo zaradené do II. triedy, iba v období, keď mužstvo dospelých vypadlo do III. triedy, súčasne do nižšej triedy prešli i dorastenci. Po dorasteneckom mužstvo bolo vytvorené i mužstvo „B“, ktoré malo byť akousi rezervou v prípade nedostatku hráčov v „A“ mužstve. Hrávalo však väčšinou iba priateľské zápasy. Najviac sa o to pričinil Miroslav Tančin (podnikateľ), ktorý bol i hráčom a mužstvo vystrojil novým výstrojom.

Lepšie sa však darilo dorastencom a starším žiakom. Napr. v r. 1965 – 1966 sa dorastenci umiestnili v II. triede na konečnom 3. mieste za Jablonicou a Čárami a v rokoch 1972-1973 im v tabuľke dokonca patrila 1. priečka. Neskôr zostúpili spolu s „A“ mužstvom do III. triedy. V tomto období hrávali: Rampáček Milan, Pálka Eduard, Petrák Jaroslav, Vašícek Rudolf, Štros Ivan, Grungling Peter, Kovárk Oto, Pollák Jaroslav, Sedláček Miroslav, Sprušanský Jozef, Mandík Jozef, Hanzalík Milan, Chenka Peter, Pavlica Peter, Popelár Miroslav, Hájek Anton, Dubecký Peter. V ročníku 1976 – 1977 spolu s „A“ mužstvom postúpili i dorastenci do II. triedy okresného preboru. V ročníku jar 1978 skončili na druhom mieste za Závodom.

V ďalších rokoch bola forma dorastencov dosť labilná, postupne klesli až na 11. miesto (jeseň 1982). Husársky kúsok však dosiahli naši dorastenci v súťažnom ročníku 1989 – 1990. V tabuľke skončili na 1. mieste, keď zo 16 zápasov vyhrali 13, raz hrali nerozhodne, 3 razy utrpeli prehru, súperom nastrieľali 48 gólov a iba 7 dostali. V ročníku 1994-1995 v Majstrovstve okresu obsadili 5. miesto, no v r. 1995 – 196 skončili na predposlednom 15. mieste – zachránili sa na účet Bučian, ktoré odstúpili zo súťaže. V tomto období hrávali: Juraj Chanečka, Radim Veselý, Juraj Rampáček, Martin Kotvan, Karol Zima, Martin Zima, Milan Hlupik Roman Šimek, Martin Pochylý, Peter Kučera, Milan Pollák, Aleš Janečka, Peter Daniel, Roman Vach, Rudolf Vach, Tomáš Hanzalík, Štefan Negrean, Ladislav Kollár, Lubomír Baláž, Hollý Peter.

V ročníku 1998 – 1999 v V. lige dorastenci skončili na 6. mieste zo šestnástich mužstiev. V roku 2000 skončili na 11. mieste, v roku 2001 obsadili 4. miesto.

V sedemdesiatych rokoch bolo utvorené i mužstvo v kategórii starší žiaci. Chlapci, v súťaži do ktorej boli zaradení, hrali veľmi snaživo a v súťažnom ročníku 1973-1974 v okresnom prebore skončili na 1. mieste. Vo všetkých štrnástich zápasoch zvíťazili, dosiahli impozantné skóre 72:5 a plný bodový zisk 28 bodov! Dobre si viedli i v ďalších sezónach. V r. 1976-1977 v majstrovstve okresu skončili na 4. mieste, avšak už o rok neskôr skončili až na predposlednom deviatom mieste. V III. triede „A“ v roku 1989-1990 zvíťazili, avšak a dva roky opäť skončili na predposlednom 12. mieste so ziskom 13 bodov z 24 zápasov. Rovnaké umiestnenie dosiahli i v roku 1992-1993, keď skončili na predposlednom 12. mieste so ziskom 13 bodov z 24 zápasov. Rovnaké umiestnenie dosiahli i v roku 1992-1993, keď skončili na predposlednom mieste. Zlepšenie nastalo v ročníku 1995-1996 – hrali II. B triedu a skončili na 6. mieste (9 mužstiev). Vydaril sa im ročník 1996-1997 keď v II. B triede skončili na 1. mieste, avšak v majstrovstve okresu 1997-1998 skončili na 9. mieste a o rok neskôr dokonca až na 10. mieste. Vo veľmi slabých výkonoch naši starší žiaci pokračovali i v sezóne 1999-2000, keď skončili na predposlednom 13. mieste. O nič lepšie si neviedli ani v roku 2000-2001 keď skončili na 12. mieste pred staršími žiakmi z Borského Mikuláša a Popudinských Močidlan.

V ročníku 2001-2002 boli na jeseň najslabším mužstvom z pomedzi mužstiev: Senica B, Moravský Ján, Kúty, Jablonica, Prietrž, Čáry, Popudinské Močidlany, Čáčov, Radimov, Sekule a Oreské. Porazili iba žiakov z oreského tesne 2:1, ostatní súperi našich žiakov doslova deklasovali, často i v domácom prostredí. Strelili 8 gólov, a obdržali až 65 gólov. Trénermi boli Kovárik Oto a Karas Jaroslav.

Dňa 22. VII. 2001 sa uskutočnil na ihrisku v Kopčanoch pohárový turnaj dorastenecký mužstiev za účasti dorastencov z Mikulčíc, Petrovej Vsi a Mokrého Hája. (Kopčany – Mikulčice 1:0, Petrova Ves – Mokrý Háj 2:1, Kopčany – Petrova Ves 3:2). Víťazom sa stali dorastenci Kopčian.

Poriadanie pohárových turnajov bolo pre nás dôležité, hoci sa ich poriadanie po oslobodení nedokumentovalo. Prerušenie pohárových turnajov znamenalo pre naše mužstvo viac menej nevýhodu, pretože chýbalo meranie síl s inými mužstvami, s ktorými sa nehrali majstrovské zápasy. Dobrou prípravou na jarné majstrovské zápasy boli zimné futbalové turnaje – najmä v Skalici, na škvarovom ihrisku.

Použité materiály:
Kolektív autorov: 75 rokov futbalu v Kopčanoch, vydal NESTOR print Kopčany, 2003