Skip Navigation LinksRoot > Obec Kopčany > Dokumenty > Materiál na pripomienkovanie a diskusiu    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 08.12.2020,
budúci týždeň
(je 49. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 23.11.2020
- papier: 27.11.2020
03.12.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Pozvánka OZ
03.12.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výzva ZSDiS
01.12.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
27.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Bezpečnosť detí v online priestore
26.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
25.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 9-2019 o miestnach daniach
25.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plán kontrol HK
23.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Sčítanie obyvateľov
20.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznámenie - mimoriadny lov zajačej zveri
18.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorené odberné miesto pre testovanie obyvateľov antigénovými testami
13.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
12.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorenie úradu
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
OZNAM!!!
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky testovania
09.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky testovania
05.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
POZOR!!! ZMENA ČASU ODBEROV!!!
04.11.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Plošné testovanie na COVID 19 v obci Kopčany – II. kolo

25.1.2019.pdf file type iconVZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kopčany - návrh(196,03 KB)
25.1.2019.zip file type iconVZN č. 2-2019-Zmeny a doplnky UPN-O - návrh(1894,08 KB)
07.2.2019.pdf file type iconRokovací poriadok(149 KB)
14.2.2019.zip file type iconKomunitný plán sociálnych služieb(690,85 KB)
14.2.2019.pdf file type iconZásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva(135,11 KB)
19.3.2019.pdf file type iconVZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda(605,94 KB)
02.6.2019.pdf file type iconPlán práce 2(274,42 KB)
03.6.2019.pdf file type iconVZN č 4 -Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území obce Kopčany - návrh(244,16 KB)
03.6.2019.pdf file type iconVZN č. 5-2019 Trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území obce Kopčany -návrh(159,39 KB)
03.6.2019.pdf file type iconVZN č. 6-2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Kopčany(159,86 KB)
07.6.2019.pdf file type iconVZN č. 7-2019 Kopcany ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 22012 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole...(125,76 KB)
31.10.2019.pdf file type iconNávrh VZN_8_2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie obce Kopčany č. 2-2012...(124,19 KB)
05.11.2019.pdf file type iconNávrh VZN č. 9-2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Kopčany(163,76 KB)
31.1.2020.pdf file type iconVZN 1/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku)(138,84 KB)
31.1.2020.pdf file type iconVZN 2/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Kopčany(131,36 KB)
31.1.2020.pdf file type iconVZN 3/2020 o ochrane verejnej zelene na území Obce Kopčany(126,3 KB)