Skip Navigation LinksRoot > Šport > Futbal > Na konci storočia a tisícročia    
Erb obce Kopčany
 
komunálny odpad:
v utorok, 31.03.2020,
tento týždeň
(je 14. týždeň)


separovaný odpad:
- plasty, kovy: 21.04.2020
- papier: 22.04.2020
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznam ZSE - opis elektromerov
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov ( okrem poľnohospodárov)
31.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Prevencia kriminality
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Otvorenie zberného miesta
30.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenia týkajúce sa zabezpečovania pohrebných služieb a pohrebných obradov
27.03.2020 pridané
na stránke:
Vzory tlačív
časť:
PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
24.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Oznámenie
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - piata aktualizácia
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020
23.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Koronavírus a nakladanie s odpadom
18.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Rúška pre seniorov
17.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
16.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Obnovenie kontrol na hraniciach v Poľsku - informácia
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Fungovanie okresných úradov
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Karanténa v zariadení MV SR
14.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu Obecného úradu
11.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
10.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
09.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Zatvorenie škôl
07.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Koronavírus - verejná vyhláška, pokyny a ďalśie informácie
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - oznam o začatí konania v oblasti výrubu drevín
05.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Holíč
04.03.2020 pridané
na stránke:
Zápisnice OZ
časť:
Zápisnica OZ - 19.02.2020
03.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení stav. povolenia
03.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Územné rozhodnutie
03.03.2020 pridané
na stránke:
VZN a vyhlášky
časť:
Zásady rozpočtového hospodárenia
02.03.2020 pridané
na stránke:
Úradná tabuľa
časť:
Výsledky - Voľby do NR SR 2020
Na konci storočia a tisícročia

Po reorganizácii futbalových súťaží v roku 1987 bolo naše mužstvo zaradené do Majstrovstva okresu. Žiaľ po roku vypadlo do II. triedy Západ, kde hrali tieto mužstvá: Borský Jur, Myjava B, Rohožník, Sološnica, Letničie, Petrova Ves, Malé Leváre, Studienka, Plavecký Mikuláš, Závod, Stráže, Unín a Holíč B. V súťažnom roku 1990 – 1991 skončili Kopčany na II. mieste za Rohožníkom a v rámci reorganizácie postúpilo i naše mužstvo do Majstrovstva okresu, kde hralo s týmito mužstvami: Hlboké, Stráže, Čáčov, Moravský Ján, Šajdíkove Humence, Oreské, Popudinské Močidlany, Kúty, Brezová pod Bradlom, Chropov, Dubovce, Mokrý Háj, Veľké Leváre, Smolinské a Rohožník.

V súťažnom roku 1989 – 1990 bol trénerom Ivánek Oto. O rok neskôr hrali Kopčany v Majstrovstve okresu. Prvý zápas 25. marca 1990 sa hral na upravenej škvarovej hracej ploche. Na novom ihrisku bola zasiata tráva a 12. 7. 1992 opäť sa začalo hrávať na novom trávniku. V súťažnom ročníku 1992 – 1993 Kopčany ako víťaz Majstrovstva okresu postúpili do I. B triedy – do krajskej súťaže. Predsedom TJ Družstevník Kopčany bol Dubecký Dušan, trénerom Ivánek Oto, pokladníkom Malík Radovan a masérom bol Pagáč Dušan. Káder hráčov tvorili títo hráči: Uher Peter, Karas Jaroslav, Novák Peter, Vajay Vladimír, Staňka Pavol, Tokoš Milan, Rampáček Pavol, Duchoslav Ladislav, Karas Ladislav, Novák Milan, Váňa Vladimír, Valovič Jozef, Solárik Peter, Vašíček Milan, Blažek Pavol a Ivan Jozef. V priebehu sezóny na jeseň káder mužstvo bol rozšírený o ďalších troch hráčov: Hodáň Stanislav, Kavický Viliam a Novák Oto. Na novom trávniku sa odohral i medzinárodný priateľský zápas TJ Družstevník Kopčany – FC Kitsee (Rakúsko), za hostí hral ich tréner Horný Štefan. V priateľskom zápase zvíťazili Kopčany v pomere 4:1 (2:1), hrali v zostave: Solárik Peter, Kozány Viliam, Valovič V, Novák Peter, Staňka Pavol, Karas Jaroslav, Uher Peter, Váňa Vladimír, Vajay Vladimír, Ivan Jozef, Kozany Ivan, Duchoslav Ladislav, Karas Ladislav. Hlavným sponzorom tohto podujatia bol Valách Jozef.

V roku 1993 bola opäť reorganizácia futbalových súťaží. Vytvorili sa futbalové ligy, ktorých bolo osem. Naše mužstvo bolo zaradené do VI. ligy. V súťažnom ročník 1994-1995 naše mužstvo skončilo na 12. mieste pred Bolerázom, Leopoldovom a Dubovanmi. Zvíťazila Turá Lúka, Nafta Gbely skončila na druhom mieste. V súťaži boli tieto mužstvá: Turá Lúka, Gbely, Horné Orešany, Brestovany, Oreské, Radošovce, Drahovce, Ružindol, Kúty, Moravany, Koválov, Boleráz, Leopoldov a Dubovany. O rok neskôr, v súťažnom ročníku 1995 – 1996, Kopčany spolu s Bolerázom vypadli zo VI. ligy. Nášmu mužstvu sa nedarilo. V ročníku 1996 – 1997 obsadilo až 13. miesto. Spolu s naším mužstvom hrali tieto mužstvá: Čáčov, Brezová pod Bradlom, Veľké Leváre, Šaštín Stráže, Smolinské, Sekule, Studienka, Šajdíkove Humence, Hlboké, Dubovce, Čáry, Prietrž, Letničie, Rohožník a Chropov. V roku 1998 skončilo naše mužstvo na 9. mieste pred Radošovcami, Hlbokým, Jablonicou, Šajdíkovými Humencami a Prietržou. Opäť slabšie výkony naše mužstvo podávalo aj v sezóne 1998 – 1999. Zo štrnástich mužstiev skončilo až na 12. mieste pred Čárami a Jablonicou. Mužstvo trénoval Karas Jaroslav.

Viditeľný vzostup nášho mužstva nastal v súťažnom ročníku 1999 – 2000. V Majstrovstve okresu skončili Kopčany na 5. mieste a dobré umiestnenie dosiahli i na jar v roku 2001, keď skončili na 6. mieste.

V súťažnom ročníku 2001-2002 v Majstrovstvách oblasti, spolu s naším mužstvom hrali tieto mužstvá: Radošovce, Moravský Sv. Ján, Šaštín, Kúty, Brodské, Cerová, Rybky, Smolinské, Koválov, Sobotište, Borský Mikáláš, Letničie, Oreské, Sekule a Hlboké. Po jesennej časti naše mužstvo sa v tabuľke umiestnilo na 9. mieste. Trénerom mužstva je Chanečka Dušan.

V roku 2003 je výbor TJ nasledovný: predseda TJ Rampáček Peter, tajomník TJ Malík Radovan, pokladník TJ Malík Radovan, členovia: Kučera Víteslav, Ružička Dušan, Daniel Ivan, Kotvan Ján, Bitala Jozef, Baláž Štefan, hospodár Karas Jaroslav – tréner žiakov, tréner A mužstva Ivan Jozef, tréner dorastu Rampáček Peter, Daniel Ivan.

Použité materiály:
Kolektív autorov: 75 rokov futbalu v Kopčanoch, vydal NESTOR print Kopčany, 2003